دلداده

عشق ديرين

چه روزدلخراشی وقتی خواستی جداشی /قلبم ودادم دستت که عمری داشته باشی

ولی زدی شکستی بدون هیچ بهونه/عزیزم دل سنگت توخاطرم می مونه

نوشته شده در شنبه ۱۸ مهر۱۳۸۸ساعت 15:29 توسط مهرداد

بهش گفتم منوچقدردوست داری؟گفت:به اندازه جوهرخودکارم.ناراحت شدم وگفتم:این نامردیه چون یه روزجوهرخودکارت تموم میشه.!خندیدوگفت:خودکارم جوهرنداره.........
نوشته شده در شنبه ۱۱ مهر۱۳۸۸ساعت 12:57 توسط مهرداد

شاگردی ازاستادش پرسیدعشق چیست؟

استادجواب داد:به گندم زاربرو وپرخوشه ترین شاخه رابیاور.امادرهنگام عبورازگندم زاربه يادداشته باش كه نمي تواني به عقب برگردي تاخوشه اي بچيني.شاگردبه گندم زاررفت وپس ازمدت طولاني بازگشت. استادپرسيدچه آوردي؟وشاگردباحسرت جواب دادهيچ.هرچه جلوتررفتم خوشه هاي پرپشت ترمي ديدم وبه اميدپيداكردن پرپشت ترين تاانتهاي گندم زاررفتم استادگفت:عشق يعني اين.

شاگردپرسيد:پس ازدواج چيست؟استادبه سخن آمدكه به جنگل برو وبلندترين درخت رابياورامابيادداشته باش كه بازهم نمي تواني به عقب برگردي.شاگرد رفت وپس ازمدتي كوتاه بادرختي برگشت استادپرسيد كه شاگرد راچه شدودرجواب گفت:به جنگل رفتم و اولين درخت بلندي راكه ديدم انتخاب كردم ترسيدم كه به جلوبروم وبازدست خالي برگردم.

استادبازهم گفت:ازدواج يعني همين.

نوشته شده در جمعه ۱۰ مهر۱۳۸۸ساعت 22:21 توسط مهرداد


مطالب پيشين
» سمعک
» سال نو مبارک
» ماه محرم
»
» ندامت
»
» ماه خدا آمد
» پسرک شیطون
»
» تحمل درد عشق
Design By : ParsSkin.com


کد آهنگ روتو کم کن از مهدی احمدوند

قآلبـــ هاے آقآيے

كد آهنگ براي وبلاگ

كد آهنگ براي وبلاگ

شکلکـــ و اسمايلے هاي كيكو قٍالِبــ و اِسمايلے هاےِ كـــيكــــو
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین